PK-yritys - tartu edelläkävijyyden haasteeseen!

Haasta markkinoiden perinteiset tavat toimia sekä kehitä niitä ideoita, jotka eivät ensisilmäyksellä vaikuta vanhojen hyvien käytäntöjen mukaisilta.

Vastaaminen kestää 10–15 minuuttia. Tuloksien pohjalta saat raporttina edelläkävijyyspolun, joka viitoittaa yrityksellesi tien rahoitukseen ja muihin palveluihin! Eniten saat analyysista irti, kun olet realistinen kasvu- kehitys- ja kansainvälistymismahdollisuuksien suhteen. Huomaathan, ettei tämä ole vielä varsinainen yhteydenotto-/tunnustelulomake.

Aloita

Evästeiden käyttö – jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt sivustolla olevien evästeiden käytön. Lisätietoa saat klikkaamalla tästä.

Yksityisyydensuoja

Tekes on vastuussa verkkosivustosta ja sen ylläpidosta.

Mitä tietoja Tekes kerää minusta?

Henkilökohtainen tieto

Voit vapaaehtoisesti antaa henkilökohtaisia tietoja Tekesille esimerkiksi verkkosivuston lomakkeiden kautta. Henkilökohtaisia tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, organisaatio, paikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden avulla keräämme ja analysoimme muun muassa seuraavia tietoja yrityksenkehityspolku.fi-verkkosivuilla käyvistä henkilöistä:

  • Selaintyyppi
  • Käyttöjärjestelmä
  • Sivut, joilla henkilö on käynyt

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia. Huomaathan, että Tekes katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Kuinka Tekes käyttää tietojani?

Tekes käyttää antamiasi henkilötietojasi ainoastaan:

  • Toimittaakseen sinulle pyytämääsi tietoa ja vastatakseen tiedusteluusi.
  • Taustatietoina, esimerkiksi silloin, jos haet meiltä rahoitusta lähettääksemme sinulle tietoa toiminnastamme, tuotteistamme ja palveluistamme, mutta vain jos olet antanut meille luvan siihen.

Tekes tallentaa tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Tekes saa tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyy hyödyntämään tietoja verkkosivujen kehittämisessä.

Millaisissa tapauksissa Tekes voi ottaa minuun yhteyttä?

Otamme sinuun yhteyttä:

  • Vastataksemme tietopyyntöösi tai rahoituspalveluihin ja markkinointitoimiin liittyvään yhteydenottopyyntöösi.
  • Markkinointitarkoituksessa, jos olet ilmoittanut suostumuksesi tähän.

Kuinka kauan Tekes säilyttää henkilökohtaisia tietojani?

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista vastata pyyntöösi tai toimittaa sinulle palvelut, joiden vastaanottamiseen olet suostunut. Tämän jälkeen saatamme aika ajoin ottaa sinuun yhteyttä, ellet ole kieltänyt tätä meiltä. Mitään tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista.

Luovuttaako Tekes tietojani kenellekään muulle?

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisina emmekä jaa niitä kuin lain vaatimissa tai sallimissa tapauksissa (esimerkiksi hallintoviranomaisille ja poliisille).

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivustoille

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö koskee ainoastaan Tekesin keräämää henkilökohtaista tietoa eikä kolmansien osapuolien verkkosivustoja. Tekes ei ole vastuussa kolmansien osapuolien verkkosivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä.

Muutokset yksityisyydensuojakäytäntöömme

Saatamme aika ajoin päivittää tätä käytäntöä, joten kehotamme sinua seuraamaan mahdollisia päivityksiä näiltä sivuilta.

Jos sinulla on jotain kysyttävää yksityisyydensuojakäytännöstämme, ota yhteyttä:

Tekes, Markkinointi ja viestintä
Tiedottaja
Soile Thalén
Puh. 029 50 55716
kirjaamo@tekes.fi

Onko yritykselläsi kasvun nälkä?
Edelläkävijäyrityksellä on kasvun nälkä! Uusia ratkaisuja kehitetään lähtökohtaisesti kansainvälisille markkinoille, vaikka kotimarkkinat toimisivatkin lähtöalustana ja pilottina.

Kasvu perustuu aina markkinoihin – kilpailutilanne ja markkinoiden kehitysvaihe määrittävät kasvun rajoja. Orgaanisen kasvun saavuttaminen on yritykselle helpompaa kasvavilla markkinoilla. Kypsillä markkinoilla sen sijaan yritykset ajautuvat usein hintakilpailun kautta pienevien katteiden noidankehään.

Edelläkävijä tunnistaa kuitenkin uusia kasvun lähteitä määrittelemällä markkinansa uudelleen. – Toiminko oikeilla markkinoilla? Löytyykö muilta markkinoilta enemmän kasvua ja kiinnostavia mahdollisuuksia? Yritykset määrittelevät markkinansa usein perinteisesti toimialarajojen ja tuotteidensa kautta.

Toimialarajoja ylittämällä ja tarjoamalla luovasti yli perinteisten tuote- ja palvelurajojen ratkaisuja asiakkaan tyydyttymättömiin tarpeisiin, saattaa löytyä uusia kasvun mahdollisuuksia. Uudet ratkaisut eivät aina perustu oman liiketoiminnan laajentamiseen, vaan uudenlaisiin, verkostomaisiin ratkaisuihin.

Toisaalta Internet luo mikroyrityksillekin väylän globaaleille markkinoille ja globaaleilta markkinoilta löytyy usein riittävästi kysyntää hyvinkin kapea-alaiselle tarjonnalle.
a 0 50 0 Markkinamme ovat täysin paikalliset, emmekä tavoittele kasvua. -1000 3|0 b 1 10 90 Tavoittelemme kasvua. Markkinamme ovat kuitenkin kotimaassa eikä yrityksellämme ole kansainvälistymistavoitteita. 1 3|3 c 2 100 45 Markkinamme ovat pääosin kotimaassa, mutta tavoittelemme kansainvälistymistä pitkällä aikavälillä. 2 3|2 d 3 0 0 Meillä on kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelma ja hyvät edellytykset päästä kansainvälisille markkinoille lähivuosina. 3 3|3 e 4 0 0 Markkinamme ovat laajat ja kansainväliset. Tavoittelemme merkittävää kasvua ja hyvää kansainvälistä markkina-asemaa lähivuosina. 4 3|4 f 5 0 0 Tavoittelemme lähivuosina nopeaa kasvua. Markkinamme ovat nopeasti kasvavat ja maailmanlaajuiset, ja yrityksellämme on mahdollisuus saavuttaa merkittävä asema globaaleilla markkinoilla. 5 3|4
Onko yrityksesi rohkea erottuja tai kyseenalaistaja?
Asiakas määrittää aina uutuusarvon – ratkaisu on uusi tai ainutlaatuinen vain, jos asiakas kokee sen sellaiseksi. Mikä tuottaa asiakkaalle arvoa? Mitä asiakas haluaa, tarvitsee tai tavoittelee? Mistä asiakas on valmis maksamaan?
 
Arvo ei ole palvelun tai tuotteen ominaisuuksissa itsessään, vaan niissä vaikutuksissa ja hyödyissä, joita palvelu saa aikaan asiakkaan tai käyttäjän elämässä tai liiketoiminnassa. Asiakkaan tarpeiden, pyrkimysten ja toiminnan ymmärtäminen on olennainen lähtökohta arvon luomisen suunnittelulle, arvolupauksen määrittelylle.
 
Edelläkävijä uskaltaa kyseenalaistaa oman yrityksensä ja toimialansa perinteiset liiketoimintamallit sekä pohtia liiketoimintaa puhtaalta pöydältä asiakkaiden tarpeista, lähtökohdista ja pyrkimyksistä käsin. Edelläkävijällä on rohkeutta ravistella ajatuksiaan, etsiä uusia tapoja katsoa liiketoimintaa, kyseenalaistaa totutut tavat toimia. Uusien ajattelu- ja toimintatapojen kautta edelläkävijä muuttaa toimialaa, ylittää perinteisiä toimialarajoja ja luo uusia markkinoita vakiintuneiden kilpailuasetelmien ulkopuolelle.
a 0 0 0 Yrityksellämme on kokonaan uudenlainen toimintamalli, joka poikkeaa täysin toimialan perinteistä tai luo aivan uusia markkinoita – toimimme tyystin eri tavalla kuin kukaan kilpailijamme, tavoittelemme edelläkävijäasemaa kansainvälisillä markkinoilla ja näytämme suuntaa toimialan kehitykselle 5 5|5 b 1 0 0 Yrityksemme pyrkii uudistamaan toimialaa toimintamallilla, joka eroaa merkittävästi toimialan perinteistä ja kilpailevista ratkaisuista esimerkiksi siten, että ylitämme toimialojen rajoja sekä luomme uusia arvoketjuja ja ennennäkemätöntä tarjontaa. 4 5|4 c 2 0 0 Kehittämämme ratkaisu on yrityksellemme uusi, mutta vastaa pääosin markkinoilla jo olevia ratkaisuja ja noudattaa toimialan perinteisiä tapoja toimia. Esimerkiksi jakelukanavamme, arvoketjumme ja toimintamallimme (kuten hinnoittelu tai ansaintamalli) ovat samanlaisia kuin kilpailijoillamme. 1 5|1 d 3 0 0 Kehittämämme ratkaisu on yrityksellemme uusi, mutta vastaa joiltain osin markkinoilla jo olevia ratkaisuja ja noudattaa pääpiirteissään toimialan perinteisiä tapoja toimia. Esimerkiksi jakelukanavamme, arvoketjumme ja toimintamallimme (kuten hinnoittelu tai ansaintamalli) ovat paljolti samanlaisia kuin kilpailijoillamme 2 5|2 e 4 0 0 Yrityksemme pyrkii uudistamaan toimialaa toimintamallilla, jossa on kilpailuetua tuovia uusia elementtejä kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna. Luomme esimerkiksi toimialalle uudenlaisia arvoverkkoja, jotka antavat mahdollisuuden tarjota asiakkaalle merkittävästi kilpailukykyisempi ratkaisu. 3 5|3
Kuinka asiakaslähtöinen yrityksesi on?
Asiakas on edelläkävijän liiketoiminnan keskiössä! Edelläkävijän innovatiiviset palvelukonseptit ja toimialaa haastavat tavat toimia ja ajatella perustuvat syvälliseen asiakasymmärrykseen.
 
Edelläkävijä ei tunne vain sitä, miten hänen oma tuotteensa tai palvelunsa toimii asiakkaan prosesseissa tai elämässä, vaan hän ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa tai elämää laajemmin ja syvällisemmin. Asiakasymmärrys auttaa tunnistamaan uusia mahdollisuuksia tuottaa arvoa asiakkaalle – yhdessä asiakkaan kanssa.
 
Vaikka edelläkävijä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja toimintaa, hän ei kehitä palveluitaan ja ratkaisujaan yksin, vaan ottaa asiakkaan kumppaniksi. Edelläkävijä osallistaa niin kärkikäyttäjiä kuin perusasiakkaita kehitysprosessin eri vaiheissa, eri tavoin. Edelläkävijä näkee palvelukehityksen avoimeksi ja joustavaksi prosessiksi sekä hyödyntää siinä monipuolisesti erilaista osaamista. Myös edelläkävijän yrityskulttuuri ja prosessit tukevat avointa innovaatiota ja crowdsourcingia, joukottamista. Avoin ja välitön kulttuuri kannustaa luovuuteen ja kokeilemiseen, tukee erilaisuutta sekä korostaa asiakasta ja asiakkaan kokemaa arvoa.
a 0 0 0 Yrityksemme kerää säännöllisesti asiakaspalautetta ja muuta asiakastietoa, tekee monipuolisesti asiakastutkimuksia ja hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössä järjestelmällisesti. Asiakkaamme osallistuvat kehittämistoimintaan, esimerkiksi uusien palvelujen ideointiin ja niiden kehittämiseen. 4 1|4 b 1 0 0 Yrityksemme kerää asiakaspalautetta ja muuta asiakastietoa sekä tekee asiakastutkimuksia. Hyödynnämme keräämäämme tietoa jossain määrin kehitystyössä 2 1|2 c 2 0 0 Yrityksemme ei kerää asiakastietoa, eikä meillä ole suunnitelmia sen keräämiseksi. 0 1|0 d 3 0 0 Yrityksemme kerää satunnaisesti asiakaspalautetta tai muuta asiakastietoa, mutta sitä ei hyödynnetä kehitystyössä järjestelmällisesti. 1 1|1 e 4 0 0 Yrityksemme kerää säännöllisesti asiakastietoa, tekee monipuolisesti asiakastutkimuksia ja hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössä järjestelmällisesti. Asiakkaamme osallistuvat tiiviisti ja merkittävästi kehittämistoimintaan. Meillä on merkittäviä strategisia kumppanuuksia asiakaskunnassa, ja ennakoimme muuttuvia asiakastarpeita kilpailijoitamme paremmin. 5 1|5
Uskallatko hyödyntää verkostoja ja ylittää rajoja?
Edelläkävijän uudenlaiset tavat toimia ja innovatiiviset, asiakkaalle ainutlaatuista arvoa tuottavat ratkaisut perustuvat usein verkostojen strategiseen hyödyntämiseen! Edelläkävijä ajattelee ja rakentaa arvoverkostonsa uudelleen asiakkaan kokeman arvon näkökulmasta.

Edelläkävijä keskittyy omaan ydinosaamiseensa sekä hankkii verkostojen ja kumppanuuksien kautta tarvittavan osaamisen ja ratkaisut osaksi kehitettävää palveluinnovaatiota. Kumppanuuksien kautta edelläkävijä laajentaa omaa osaamistaan, organisaatiotaan ja liiketoimintaansa yli yrityksensä todellisten rajojen ja nykyisten markkinoiden.

Vaikka edelläkävijä ymmärtää asiakkaan tarpeita ja toimintaa, hän ottaa aina myös kärkikäyttäjiä ja perusasiakkaita kehittämiskumppaniksi. Edelläkävijä näkee palvelukehityksen avoimeksi ja joustavaksi prosessiksi sekä hyödyntää siinä monipuolisesti erilaista osaamista. Myös edelläkävijän yrityskulttuuri ja prosessit tukevat avointa innovaatiota ja crowdsourcingia, joukottamista. Avoin ja välitön kulttuuri kannustaa luovuuteen ja kokeilemiseen, tukee erilaisuutta sekä korostaa asiakasta ja asiakkaan kokemaa arvoa.
a 0 0 0 Emme ole vielä pohtineet verkostojen hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämisessä kansainvälistymisen osalta 1 4|1 b 1 0 0 Olemme pohtineet verkostojen hyödyntämisen mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämisessä, mutta lähitulevaisuuden kehitys- tai kasvusuunnitelmamme eivät edellytä kumppaniverkostoa eikä yrityksellämme ole vielä varsinaista verkostoa kotimaassa tai ulkomailla. 2 4|2 c 2 0 0 Yrityksellämme on kotimaassa vahva kumppaniverkosto, joka tukee liiketoimintamme kehittämistä. Olemme myös aloittaneet neuvotteluja yrityksemme kannalta relevanttien kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 3 4|3 d 3 0 0 Yrityksellämme on kotimainen ja kansainvälinen kumppaniverkosto, joka tukee liiketoimintamme kehittämistä ja yrityksemme kansainvälistä kasvua. 4 4|4 e 4 0 0 Yrityksellämme on vahva kotimainen ja kansainvälinen kumppaniverkosto, joka tarjoaa erittäin merkittävän mahdollisuuden laajentaa liiketoimintaa. 5 4|5
Edellinen

Täytä taustatiedot ja saat raportin

vuosi

* Pakollinen tieto

Minulle saa lähettää sähköpostia Jatka
Links

Kehitä

Jatkuva uudistuminen tekee yrityksestä ketterän. Kiireisessä arjessa katse on usein nykyhetkessä, ja markkinoiden muutoksista viestivät signaalit saattavat jäädä huomaamatta.

Systemaattinen kehitystyö auttaa säilyttämään oman liiketoiminnan kilpailukyvyn ja ketteryyden tulevaisuudessakin.

Kasva

Uskalla olla kasvunnälkäinen! Kasvu perustuu aina markkinoihin – kilpailutilanne ja markkinoiden kehitysvaihe määrittävät kasvun rajoja. Edelläkävijä saattaa toisaalta tunnistaa uusia kasvun lähteitä määrittelemällä markkinansa uudelleen.

Uusia kasvun mahdollisuuksia saatta löytyä toimialarajoja ylittämällä ja tarjoamalla luovasti ratkaisuja asiakkaan tyydyttämättömiin tarpeisiin.

Sparrausta, verkostoja ja rahoitusta

Kansainvälisty

Tartu kansainvälistymisen haasteisiin! Edelläkävijä kehittää ratkaisuja ensisijaisesti kansainvälisille markkinoille, vaikka kotimarkkinat toimisivatkin lähtöalustana ja pilottina.

Internet voi luoda mikroyrityksillekin väylän globaaleille markkinoille, joilta löytyy usein riittävästi kysyntää hyvinkin kapea-alaiselle tarjonnalle.

Sparrausta, verkostoja ja rahoitusta

Apua

VASTAA KYSELYYN

Itsearviointipolku koostuu seitsemästä monivalintakysymyksestä, jotka on sijoitettu siniseen pallokuvioon. 

Työasemalla voit selata vastausvaihtoehtoja viemällä hiiren kirjaimella merkityn oranssin pallokuvion päälle. Kun klikkaat valitsemaasi vastausvaihtoehtoa, pääset seuraavaan kysymykseen.

Kosketusnäytöllisellä päätelaitteella voit avata vastausvaihtoehdon klikkaamalla oranssia palloa. Valitse vastausvaihtoehto klikkaamalla sitä toisen kerran, jolloin pääset seuraavaan kysymykseen.

Klikkaamalla ”+info”-painiketta saat lisätietoa kysymyksen tiimoilta. Sulje lisätietoikkuna klikkaamalla ”–info”-painiketta.

Sovelluksen alalaidasta voit seurata, moneenko kysymykseen olet jo vastannut ja montako on jäljellä. Jos haluat palata edelliseen kysymykseen, klikkaa nuolipainiketta.

 

TÄYTÄ TAUSTATIEDOT

Täytä taustatietolomakkeeseen arvio yrityksesi liikevaihdosta sekä sen perustamisvuosi, toimiala ja yhteystiedot. Pakolliset tekstikentät on merkitty *:lla.

 

TULOSTA VASTAUKSESI JA KATSO KEHITYSKOHTEET SEKÄ RAHOITUS- MAHDOLLISUUDET

Viimeisessä vaiheessa voit tulostaa koosteen kehityspolkusi vastauksista pdf-muodossa. Tulosteen lopusta löydät ehdotuksia kehityskohteiksi. Lisäksi saat ehdotuksen yrityksesi tilanteeseen soveltuvista palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista.

KATSO LINKIT

Sovelluksen vasemman alalaidan ”Kehitä, kasva, kansainvälisty” -linkistä löydät hyödyllistä tietoa yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen.

 

sulje ×